AMIR-FEDER


Przykładowe wzory perforacji Qg w skali 1:1 wraz z podanymi wartościami prześwitu