AMIR-FEDER


Przykładowe wzory perforacji Qv w skali 1:1 wraz z podanymi wartościami prześwitu