AMIR-FEDER


Spawanie


spawanie


Spawanie TIG
Spawanie metodą TIG (Tungsten Inert Gas) pozwala na otrzymywanie najwyższej jakości spoin w stalach niestopowych i niskostopowych, nierdzewnych oraz w takich materiałach jak aluminium, miedź i tytan.


Spawanie MIG/MAG
Spawanie półautomatyczne metodami MIG (Metal Inert Gas) i MAG (Metal Active Gas) jest najczęściej stosowane w procesach spawalniczych. Główne źródła popularności tych procesów to wysoka wydajność spawania, poprawa środowiska pracy spawacza oraz łatwość automatyzacji.

Spawanie łukowe ręczne
Spawanie łukowe ręczne elektrodą otuloną to proces, w którym trwałe spojenie uzyskuje się przez stopienie ciepłem łuku elektrycznego topliwej elektrody otulonej oraz materiału spawanego.